Řádné studium od 1. 10. 2023

Postup:

 1. Podat přihlášku do přijímacího řízení k řádnému studiu,
 2. úspěšně složit přijímací zkoušky,
 3. od 1. 10. 2023 nastoupit do řádného studia bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu.

Studijní programy na FF UK lze orientačně rozdělit do pěti okruhů:

 • jazyky a literatury
 • dějiny a kultury
 • práce s lidmi
 • člověk a společnost
 • učitelství

Všechny bakalářské a naprostá většina navazujících magisterských studijních programů na FF UK jsou akreditovány, a tudíž i vyučovány v češtině, přijímací zkouška rovněž probíhá v českém jazyce. U programů zaměřených na studium cizích jazyků je zjišťována znalost příslušného jazyka dle podmínek uvedených v popisu přijímací zkoušky, i zde však část přijímací zkoušky probíhá v češtině. Výuka probíhá v češtině i v jazycích, které studenti studují.

Přijímací řízení k řádnému studiu na FF UK s přijímacími zkouškami v květnu/červnu 2023 (nástup do studia 1. 10. 2023):

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, neplatí poplatek za přihlášku ke studiu ani za posouzení předchozího vzdělání (více k prominutí poplatku zde).

 • Bakalářské studijní programy (Bc.)
  • Deadline pro podávání přihlášek: 28. 2. 2023
  • Termíny konání přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023, náhradní termín 19.–20. 6. 2023
  • Podrobné informace o bakalářských studijních programech zde.
 • Navazující magisterské studijní programy (Mgr.)
  • Deadline pro podávání přihlášek: 31. 3. 2023
  • Termíny konání přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023, náhradní termín 19.–20. 6. 2023
  • Podrobné informace o navazujících magisterských studijních programech zde.
 • Doktorské studijní programy (Ph.D.)
  • Deadline pro podávání přihlášek: 30. 4. 2023
  • Termíny konání přijímacích zkoušek: 14.–16. 6. 2023, náhradní termín 22. 6. 2023
  • Podrobné informace o doktorských studijních programech zde.

Dotazy ohledně přijímacího řízení do řádného studia na FF UK směřujte na e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz.

Dotazy ohledně doložení dokumentů o předchozím vzdělání směřujte na e-mail nostrifikace@ff.cuni.cz.