Řádné studium od 1. 10. 2022

Postup:

 1. Podat přihlášku do přijímacího řízení k řádnému studiu,
 2. úspěšně složit přijímací zkoušky,
 3. od 1. 10. 2022 nastoupit do řádného studia bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu.

Studijní programy na FF UK lze orientačně rozdělit do čtyř okruhů:

 • historie
 • lingvistika
 • společenské vědy
 • učitelství

Drtivá většina studijních programů na FF UK je akreditována jako studijní programy vyučované v češtině (u studijních programů zaměřených na studium cizích jazyků pochopitelně velká část výuky probíhá i v jazycích, které studenti studují).

Přijímací řízení k řádnému studiu na FF UK probíhá ve dvou vlnách (u obou je nástup do studia 1. 10. 2022):

1) Přijímací řízení s přijímacími zkouškami v květnu/červnu 2022 (přijímání přihlášek bylo končeno, přihlášky již nelze podávat).

2) Přijímací řízení s přijímacími zkouškami v srpnu/září 2022

 • Dodatečné přijímací řízení
  • Pro všechny uchazeče včetně cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, neplatí poplatek za přihlášku ke studiu (více zde)
  • Bakalářské a navazující magisterské studijní programy (Bc. a NMgr.)
   • Deadline pro podávání přihlášek: 8. 8. 2022
   • Termíny konání přijímacích zkoušek: 26.– 31. 8. 2022, náhradní termín 6. 9. 2022
   • Podrobné informace o bakalářských studijních programech zde
   • Podrobné informace o navazujících magisterských studijních programech zde
  • Doktorské studijní programy (Ph.D.)
   • Deadline pro podávání přihlášek: 4. 9. 2022
   • Termíny konání přijímacích zkoušek: 15.–16. 9. 2022, náhradní termín 22. 9. 2022
   • Podrobné informace o doktorských studijních programech zde
 • Mimořádné přijímací řízení
  • Pouze pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Pouze bakalářské a navazující magisterské studijní programy (Bc. a NMgr.)
   • Deadline pro podávání přihlášek: 1. krok do 31. 7. 2022, 2. krok do 8. 8. 2022 (nutné jsou oba kroky!)
   • Termíny konání přijímacích zkoušek: 26.– 31. 8. 2022, náhradní termín 6. 9. 2022
  • Studijní programy lze kombinovat s bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními programy, na které se konají dodatečné přijímací zkoušky:
   • Podrobné informace o bakalářských studijních programech zde
   • Podrobné informace o navazujících magisterských studijních programech zde
  • Uchazeči neplatí poplatek za přihlášku ke studiu (více zde)

Dotazy ohledně přijímacího řízení do řádného studia na FF UK směřujte na e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz.