Děti do škol

Zápisy dětí

Na FF UK máme zkušenosti se zapisováním ukrajinských dětí do českých škol. Disponujeme také sítí partnerských a spřátelených škol. Pokud potřebujete pomoci se zápisem dítěte do české školy, obraťte se, prosím, na Mgr. Kateřinu Šormovou, Ph.D., Katerina.Sormova@ff.cuni.cz.

Pro více informací můžete navštívit web ke vzdělávání dětí v ukrajinštině.

Pomoc dětem a školám

Učebnice

V současné době připravujeme a v červnu 2022 vydáme učebnici Paráda! Učíme se česky. Učebnice bude sloužit výuce češtiny jako druhého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ a bude mít formu e-knihy.

Výpomoc s adaptací ukrajinských žáků a volnočasové aktivity 

Spolupracujeme se základními školami v Praze a okolí, naši dobrovolníci působí ve školách intenzivně po dobu několika dnů (zpravidla čtyři až šest dnů během dvou týdnů), zapojují se do adaptačního programu pro žáky z Ukrajiny, provázejí žáky během školního dne, zapojují se do volnočasových aktivit. Spolupráce v rámci volnočasových aktivit může být i dlouhodobá.  

Prezenční výuka na školách 

Spolupracujeme se základními a středními školami v Praze a okolí, naši dobrovolníci vedou skupinové kurzy češtiny jako druhého jazyka pro žáky všech věkových úrovní (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy). Pro tento typ činnosti požadujeme alespoň minimální lektorské zkušenosti (s výukou češtiny nebo s výukou cizích jazyků). Výuka probíhá obvykle během dopoledních hodin, ale konkrétní časové požadavky jsou na vzájemné domluvě. 

Publikace ke stažení: Čeština jako druhý jazyk

Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí se základními pojmy spojenými s tématem výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a s legislativním rámcem problematiky. Následující kapitoly nabízejí seznámení s komunikačně pojatým vyučováním jazyků a řečovými dovednostmi, představují problematiku osvojování sociokulturní kompetence, základní didaktické nástroje včetně jazykových korpusů, Evropské jazykové portfolio a možnosti jazykové diagnostiky a hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem. Závěrečné kapitoly se zaměřují na organizaci výuky, pozici asistenta pedagoga a požadavky na závěrečné zkoušky z češtiny. Publikace je ke stažení zdarma.

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

České školní inspekce připravila pro školy metodickou podporu.

MŠMT spravuje portál s nejnovějšími informacemi.