Kontakt

Tento web vznikl v reakci na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Chceme touto cestou zprostředkovávat pomoc nejen našim studentům, ale i dalším lidem, kteří nedobrovolně opustili své domovy a hledají příležitosti ke studiu či k akademickému působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zprostředkováváme také pomoc, již nabízejí naši studenti a akademici, kteří ovládají ukrajinštinu a ruštinu, tlumočí a překládají, umí tyto jazyky vyučovat či poskytovat jiné formy jazykové podpory všem, kdo by ji mohli potřebovat.

Obsah tohoto webu tvoří a pomoc koordinují členové Krizového štábu Ukrajina.

V případě jakýchkoliv dotazů, požadavků či návrhů nás, prosím, kontaktujte na adrese UKraine@ff.cuni.cz

Tým Krizového štábu Ukrajina

Mgr. Eva Lehečková, PhD.
děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Andrea Hudáková, PhD.
proděkanka pro studium a přijímací řízení

Mgr. Michaela Slussareff, PhD.
proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
proděkan pro zahraničí

Mgr. Tereza Chlaňová, PhD.
vedoucí semináře ukrajinistiky a slavistiky, Ústav východoevropských studií

Mgr. Kateřina Šormová, PhD.
ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Viktória Beličáková
koordinátorka dobrovolníků

Zuzana Válková
tisková mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy