Práce

Ukrajinských uchazečům o zaměstnání bohužel v tuto chvíli nemůžeme na FF UK nabídnout žádná speciální pracovní místa. 

Všichni uchazeči se mohou hlásit do standardních výběrových řízení, která jsou průběžně na FF UK vyhlašována na akademické i neakademické pozice.

Nabídka pracovních a akademických pozic na FF UK 

Různé platformy v ČR se však přímo zaměřují na zaměstnávání ukrajinských vědců. Užitečné odkazy: 

  • Study in the Czech Republic (ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ / INFORMATION FOR UKRAINIAN SCIENTISTS) 
  • Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz) 
  • TAČR (Podpoříme ukrajinské akademiky, vědce a studenty|Підтримаємо українських академіків, науковців та студентів) 
  • Nadační fond Neuron (Nadační fond Neuron a IOCB Tech se rozhodly finančně pomoci ukrajinským vědcům)