Jazyková výuka

Nabízíme podporu v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka. Stejně tak výuku ukrajinštiny. Spolupracujeme se skupinou kvalifikovaných dobrovolníků. Níže naleznete základní popis našich aktivit v této oblasti. V případě, že poptáváte výuku, vyplňte prosím náš formulář a my se Vám ozveme:

Lektoři češtiny jako druhého jazyka  

Dokážeme zprostředkovat lektory češtiny. Spolupracujeme se základními a středními školami v Praze a okolí, naši dobrovolníci vedou skupinové kurzy češtiny jako druhého jazyka pro žáky všech věkových úrovní (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy). Výuka probíhá obvykle během dopoledních hodin, ale konkrétní časové požadavky jsou na vzájemné domluvě. 

Výuka jednotlivců a malých skupin

Organizujeme prezenční a/nebo online výuku jednotlivců nebo velmi malých skupin, dospělých i dětí, případně kombinovaně. Výuka může probíhat prezenčně i distančně podle preferencí obou stran, podmínkou je alespoň jedna lekce týdně, větší intenzita výuky je možná.

Česká studia – kurzy češtiny pro studium na vysoké škole  

Kurz bude otevřen v květnu 2022, bližší informace budou doplněny. 

Intenzivní kurz češtiny pro dospělé v Kampusu Hybernská 

Kurz je v přípravě, bližší informace budou doplněny. Momentálně hledáme lektory.

Pro dobrovolníky

Chcete se zapojit do dobrovolnické výuky češtiny jako druhého jazyka? Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Dobrovolníkům poskytujeme metodické vedení a supervize. Zapojení do dobrovolnické výuky češtiny může probíhat různým způsobem.  

Pomoc dětem a školám

V rámci našich aktivit poskytujeme konzultace, podporu a jazykovou výuku školám, které přijímají děti přicházející do České republiky z válkou postižené Ukrajiny. Veškeré informace o těchto aktivitách naleznete zde.  

Naše jazykové kurzy

Kurzy češtiny v Hyb4City

Od čtvrtka 14. 4. se otevřely dva pětitýdenní kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. Kurzy jsou primárně určeny členům akademické obce a jejich rodinným příslušníkům.

Kurzy zahajuje CPPT/Hyb4City, FF UK (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) a Kampus Hybernská, z.ú.

Na místě je pro potřeby účastníků k dispozici i počítačová místnost a dětská herna s hlídáním, další aktivity budou zahrnovat sdílení informací v rámci velkorozměrné nástěnky, přímou materiální pomoc a kulturní a další akce, které se v Kampusu Hybernská realizují průběžně.

V budoucnu plánujeme tyto kurzy dále rozšiřovat (v případě zájmu, kontaktujte reditelka@kampushybernska.cz.

Kurzy češtiny pro občany Ukrajiny (freemover a stipendista Borise Němcova)

V letním semestru akademického roku 2021/22 nabízí Ústav bohemistických studií FF UK intenzivní jazykový kurz (20 hodin týdně) češtiny pro začátečníky pro občany Ukrajiny. Od 2. 5. pak v rámci našeho programu Česká studia probíhá intenzivní kurz českého jazyka pro ukrajinské stipendisty v programu free movers a pro stipendisty Borise Nemcova. Kurz vyučuje bývalá studentka Ústavu bohemistických studií Mgr. Namestnikova.

Více zde.

Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií nabízí kurzy českého jazyka a bohatý doprovodný program v centru Prahy. Program trvá 4 týdny a je určen pro začátečníky i velmi pokročilé. Na LŠSS přednostně získalo stipendium výrazně vyšší množství ukrajinských stipendistů, než je nabízeno obvykle.

V roce 2022 se LŠSS koná od 22. 7. do 19. 8. 2022.

Více zde.

Kurzy ruštiny pro dobrovolníky

Zástupci Polského institutu v Praze ve spolupráci s dr. Chlaňovou z Východoevropských studií FF UK organizují on-line lekce Základy ruštiny pro dobrovolníky, kteří pracují s uprchlíky na Hlavním nádraží a v Kongresovém centru. Probíhá průběžně od dubna 2022.

Metodická podpora pro jazykové lektory

Ústav pro jazykovou přípravu Univerzity Karlovy připravil materiály, videa a zajímavé odkazy, které mohou využít všichni začínající lektoři ukrajinštiny nebo češtiny pro Ukrajince. Veškeré informace naleznete zde.

Slovník ukrajinština-čeština

Tým studentů a pedagogů Ústavu východoevropských studií FF UK se podílel na tvorbě obrazového slovníčku. Zde ke stažení zdarma.

Kurzy češtiny Ústavu bohemistických studií

Od 21. 3. 2022 do června v probíhá 10 prezenčních a 4 online kurzy po 90 minutách pro dospělé. Veškeré informace: zde.

Všechny kurzy jsou dobrovolnické a vyučující za ně nedostávají žádnou odměnu. Do výuky se zapojili členové ÚBS (doc. Bozděchová, dr. Hasil, dr. Stárková, dr. Boccou Kestřánková), doktorandi spojení s ÚBS (Mgr. Ludwicki, Mgr. Kenderová, Mgr. Vondráčková, Mgr. Čermáková, Mgr. Tůmová), ale i jedna z ukrajinských studentek T. Solomadina Bc. Programu Bohemistika pro cizince. Všechny kurzy ve svém volném čase zdarma administruje a s účastníky teď už ukrajinsky komunikuje Mgr. Skenderija.