Лікуємо чеською. Léčíme česky

Přesně tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydává Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s platformou Publi učebnici zdravotnické češtiny nazvanou „Лікуємо чеською. Léčíme česky“ s podtitulem „Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky.“

Po napadení Ukrajiny začala skupina akademiků i neakademiků přemýšlet, jakým způsobem efektivně pomoci ženám prchajícím k nám z Ukrajiny před válkou, a rozhodli se pomoci tím, čím se profesně zabývají, tedy výukou češtiny pro cizince a výukou ošetřovatelství. Protože mezi ženami, které k nám z Ukrajiny přicházejí, je celá řada zdravotnických pracovnic, rozhodli se proto dát urychleně dohromady skupinu tvořenou vyučujícími 3. LF UK (Iveta Čermáková z Ústavu jazyků, Marie Zvoníčková a Tereza Bakusová z Ústavu ošetřovatelství), dvěma ukrajinskými studentkami (Daria Stytsenko, studentka oboru ošetřovatelství 3. LF UK, a Roksolana Fedorenko, studentka anglistiky na FF UK). Filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK. V rámci nakladatelství Karolinum společně vytvořili učebnici “ Лікуємо чеською. Léčíme česky“, která vychází z knihy Talking Medicine používanou k výuce lékařské češtiny pro zahraniční studenty. Metodologicky byla kniha upravena tak, aby byla vhodná pro zdravotnice. Tj. je založená na ukrajinštině, všechny dialogy probíhají mezi sestrou a pacientem, event. sestrou/sanitářkou a vrchní sestrou. Veškeré rozhovory jsou zrcadlově přeloženy do ukrajinštiny a stejně jako užitečné fráze byly nahrány ve Fonetickém ústavu FF UK. Aby byla publikace v tomto rekordním čase studentům k dispozici, vychází jako m-kniha (multimediální-zcela interaktivní kniha) po pěti lekcích.

V tuto chvíli je všech 19 lekcí připraveno k postupnému vydání. Pro konzervativnější uživatele vyjde následně ve zrychleném režimu i klasická tištěná kniha. Chtěli bychom zmínit, že m-kniha bude zájemcům k dispozici zdarma. Celou naši iniciativu chápeme také jako pomoc lidem v nouzi a pracujeme bez nároku na honorář.