Den Ukrajiny v Kampusu Hybernská

V dubnu proběhla v sále Kampusu Hybernská akce Den Ukrajiny, jejím cílem bylo blíže seznámit (především) české obecenstvo s ukrajinskou kulturou, historií, současnou politickou situací i tradiční kuchyní. Z finančních příspěvků České asociace ukrajinistů a doc. Teťany Sverdan studenti ÚVES zajistili občerstvení ve stylu ukrajinské kuchyně, restaurace The Borsch uvařila veganský postní boršč. 

Náplní dne byly zejména přednášky: dr. Tereza Chlaňová v té své prezentovala současnou ukrajinskou literaturu v českých překladech vytvořených po roce 1989, studentka ukrajinistiky Marta Burdiak představila činnost Integračního centra Praha, historik David Svoboda vystoupil s přednáškou Faktor Rusko: peripetie ukrajinské cesty k samostatnosti v historickém ohlédnutí a Iva Panchártková, metodička kurzů češtiny, představila aktivity Českého centra v Kyjevě.

Mezi přednáškami vystoupila dívčí vokální skupina NASHI s několika slovanskými lidovými písněmi. Následovala odborná debata na vybraná témata z historie a současné politické situace na Ukrajině, které se zúčastnili ukrajinistka Lenka Víchová a historici Bohdan Zilynskyj a David Svoboda a kterou moderovala doktorandka ÚVES Ksenia Žabska. Po debatě proběhla krátká nonverbální perfomance studentů HAMU a posledním bodem programu byla tematická slam poetry a čtení poezie studenta rusistiky Tima Postovita.