Výzva Nadačního fondu UK na pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině (UKrajině I.)

Připomínáme Výzvu Nadačního fondu UK na pomoc studentům univerzity, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům: Vyzýváme členy univerzitního společenství a přátele univerzity, aby finančně přispěli na transparentní bankovní účet č. 000000-0556677359/0800 a svůj příspěvek označili vzkazem „UKrajině“.

Vybrané prostředky Správní rada použije na základě individuálních žádostí na tyto účely:

  • podpora studentů a zaměstnanců na Univerzitě Karlově, kteří se dostali do socioekonomických problémů z důvodu konfliktu na Ukrajině;
  • podpora studentů a zaměstnanců, kteří z důvodu pomoci rodinným příslušníkům ovlivněných válečným konfliktem na Ukrajině opouštějí Českou republiku;
  • podpora rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky;
  • příspěvek na ubytování rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky, zejména jde-li o ubytování v zařízeních univerzity;
  • jiné formy pomoci studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině;
  • podpora aktivit členů univerzitního společenství na pomoc studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině, např. výuka, hlídání dětí, právní, psychologická, překladatelská a další forma pomoci včetně koordinace těchto aktivit;
  • podpora vlastních aktivit studentů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků zasažených konfliktem na Ukrajině směřujících k vzájemné pomoci, vytváření příležitostí ke spolupráci, rozvíjení dialogu včetně společenských akcí, publikační a osvětové činnosti, tvoření mediálního obsahu;
  • další případy pomoci, o které rozhodne správní rada nadačního fondu.

Pro účely výzvy se za studenta považuje i osoba s přerušeným studiem z důvodu konfliktu na Ukrajině nebo osoba v obdobném postavení jako student (např. student tzv. nultého ročníku).

Více informací zde.