Ukrajina – historické souvislosti. „Zvláštní vydání“ Hausbotu Petra Horkého

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. z Ústavu východoevropských studií FF UK v rozhovoru o historických souvislostech Ukrajiny a válečného konfliktu zde.