Úvod do komunitního tlumočení pro ruštinu

Slovo 21 a FF UK společně opět organizují Úvod do komunitního tlumočení pro ruštinu.

Seminář je určen všem rusky mluvícím studentům FF UK, kteří by se v aktuální situaci chtěli zapojit jako dobrovolníci a tlumočit mezi češtinou-ruštinou. Účastníkům bude dopředu poskytnuta online přednáška Teoretické základy komunitního tlumočení s ohledem na momentální situaci, která se zaměří na roli tlumočníka, tlumočení emočně vypjatých situací, zvládání stresu a tlumočení online/po telefonu. Samotný seminář dne 21. 4. už bude věnován konkrétní terminologii, modelovým situacím a nácviku tlumočení. Seminář povedou vyučující Ústavu translatologie FF UK a další profesionální tlumočníci.

Seminář je zdarma, nutná je pouze registrace – pište Tereze Chlaňové na adresu: tereza.chlanova@ff.cuni.cz. Kapacita semináře je 20 osob a je určen všem zájemcům, kteří se nemohli zúčastnit prvního běhu akce (nejedná se tedy o pokračování).

Úvod do komunitního tlumočení pro ruštinu, 21. 4., 15-18, podkroví Šporkova paláce (místnost č. 303)

Akce je organizována neziskovou organizací Slovo 21, z. s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou FF UK.