Ústav pro archeologii poskytl svou základnu uprchlíkům z Ukrajiny

Ústav pro archeologii a Ústav pro archeologii Filozofické fakulty UK uvolnil svou základnu v Mělníce a za podpory studentského spolku Archeoffuk a Archeologického ústavu AV ČR v Praze ji přeměnil v dočasný domov pro ukrajinské uprchlíky, zejména individuální přicházející studenty na FF UK a maminky s dětmi. Vzhledem k tomu, že základna byla určená pouze pro krátkodobé přespávání studentů při archeologických výzkumech, bylo třeba dům upravit a dovybavit, což se kolektivu Ústavu pro klasickou archeologii podařilo i díky pomoci dalších osob, kteří přispěli do sbírky vybavení.