Stipendijní podpora Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova již tradičně poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. V rámci válečné krize na Ukrajině upravila a podpořila svoji nabídku i osobám, které se ocitly v tíživé situaci z důvodu válečného konfliktu. V takových případech lze využít následujících možností:

1/ Ubytovací stipendium

2/ Sociální stipendium

3/ Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho

4/ Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislosti s krizí na Ukrajině

Sledujte prosím aktuální informace na webu Centra Carolina.