Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Bylo vyhlášeno dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské programy pro akademický rok 2022/2023.

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 8. 8. 2022.

Termín přijímacích zkoušek: 26.–31. 8. 2022, náhradní termín 6. 9. 2022.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 9. 8. 2022.

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, neplatí poplatek za přihlášku ke studiu (více zde)

Seznam programů pro dodatečné přijímací řízení naleznete na těchto odkazech: