Databáze překladů ukrajinské literatury do češtiny

Na Ústavu východoevropských studií (ÚVES) FF UK společně s Českou asociací ukrajinistů vznikla databáze překladů ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989 (knižní i časopisecké překlady). Databáze má sloužit k lepší orientaci pro širokou veřejnost o tom, co bylo (obzvlášť z ukrajinské literatury posledních desetiletí) přeložené do češtiny. Některé přeložené texty jsou dostupné v on-line podobě.

Základem pro vytvoření databáze byla diplomová práce studentky ÚVES FF UK Marharyty Venychenko.

V databázi listujte zde.