Ukrajinské sondy Marie Koldinské v Hyb4City

V rámci 6 diskusních setkání v Kampusu Hybernská povede Marie Koldinská rozhovory s experty napříč obory nejen z Univerzity Karlovy na téma války na Ukrajině a jejího kontextu. 

2. 5. 2022, 18:00 – SONDA VOJENSKÁ

Host: arm. gen. v. v. Petr Pavel

Má Ukrajina šanci vyhrát válku s Ruskem? Jak může pomoci NATO? Jaký byl původní plán Ruska a proč se zhroutil?

9. 5. 2022, 18:00 – SONDA DEZINFORMAČNÍ

Host: Vít Kučík (Čeští elfové)

Jak vypadá informační válka v ČR, když ta skutečná zuří nedaleko? Jak bojovat s šiřiteli dezinformací?

23. 5. 2022, 18:00 – SONDA ENERGETICKÁ

Host: Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.

ENERGIE – droga lidstva. Kde čerpat zdroje? Co se děje, když se jaderné elektrárny ocitnou ve válce?

11. 4. 2022, více informací zde.

Host: Prof. PhDr. Jan RYCHLÍK, DrSc., dr. h. c. (FF UK)

Jak vidí minulost, současnost a budoucnost Ukrajiny historik? Je Ukrajina plnohodnotný stát s vlastními dějinami, nebo umělý útvar? Co tvoří její identitu – jazyk, náboženství, dějiny, politická kultura? Kam sahají počátky její existence a jak svou historii vnímají sami Ukrajinci? Jak se vyvíjely vztahy Ukrajiny k sousedním zemím, zejména k Rusku a k Polsku? Jaké je dnešní dědictví těchto vztahů? Jakou roli v historii Ukrajiny hrálo pravoslaví? Je pro ukrajinskou identitu důležitý jazyk? Nakolik se s ukrajinskou identitou ztotožňuje ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny? Čím je pro dnešní Ukrajince Záporožská Síč, Bohdan Chmelnickij, Taras Ševčenko, Stepan Bandera? V čem se liší mentalita Rusů a Ukrajinců? Je Krym ruský, nebo ukrajinský? Čím jsou dnes Ukrajinci pro nás a čím jsme my pro Ukrajince a jakou roli v tom hrají dávné i nedávné dějiny? 

Akci pořádá Univerzita Karlova prostřednictvím svého projektu Hyb4City, který vytvořila společně s Hlavním městem Prahou. Aktivity projektu koordinuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK.